5) 7.Şua 2.Bab 1.Hakikat "Uluhiyet-i mutlaka" (Ş.150) - Eleşkirt 18.07.2017 salı öğle - Şener Dilek

5) 7.Şua 2.Bab 1.Hakikat "Uluhiyet-i mutlaka" (Ş.150) - Eleşkirt 18.07.2017 salı öğle - Şener Dilek