Dimağ - Aklı Nasıl Tamir Edecegiz?

Dimağ - Aklı Nasıl Tamir Edecegiz?