Hasan YENİDERE "LAHİKA" Dersleri

Hasan YENİDERE "LAHİKA" Dersleri
 • 416
  Gösterim
  0
  0
  28:40
  Ne Zamana Kadar Hizmet ?
  Ne Zamana Kadar Hizmet ?
  Üstad'ın 6. Mektupta sormuş olduğu soruya Hulusi Ağabeyin vermiş olduğu müthiş cevap ve bu cevabın bize bakan yönleri. Barla Lahikası sayfa 25. Risale-i Nur hizmetinin temel düsturlarını...
 • 330
  Gösterim
  0
  0
  10:05
  Birinci Mektup ve Hulusi Ağabey
  Birinci Mektup ve Hulusi Ağabey
  Barla lahikasında sayfa 28'de Hulusi ağabeyin Mektubat Birinci Mektup hakkında ki istifadesi ve genel Nur hakikatları hakkındaki beyanatları.
 • 302
  Gösterim
  0
  0
  13:21
  Bir Tek Şey İçin Yaşamak
  Bir Tek Şey İçin Yaşamak
  Barla Lahikası sayfa 28'de Hulusi ağabeyin hizmet için gösterdiği gayretin,ulvi hissiyatları anlattığı mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle...
 • 296
  Gösterim
  0
  0
  7:19
  Zaman Neden Tarikat Zamanı Değil?
  Zaman Neden Tarikat Zamanı Değil?
  Barla Lahikası sayfa 29'da Hulusi ağabeyin Nur hizmetinin meşrep ve mesleğinin esaslarını zikrettiği mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle...
 • 318
  Gösterim
  0
  0
  5:21
  Bu Asırda Neden Risale-i Nur Okumak Gerek?
  Bu Asırda Neden Risale-i Nur Okumak Gerek?
  Barla Lahikası Sayfa 29'da geçen Hulusi Ağabeyin bu asrın hususiyetini ve Risale-i Nur'un bu asra bakan yönünü ifade ettiği mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 274
  Gösterim
  0
  0
  4:42
  Risale-i Nur'da Otuzikinci Söz'ün Önemi
  Risale-i Nur'da Otuzikinci Söz'ün Önemi
  Barla Lahikası sayfa 29'da Hulusi Ağabeyin Otuzikinci Sözün hususiyeti ve Hulusi Ağabeyin istifadesi. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle paylaşabilir,...
 • 310
  Gösterim
  0
  0
  3:24
  Bu Hizmete Layık mıyız?
  Bu Hizmete Layık mıyız?
  Barla Lahikası sayfa 30'da Hulusi ağabeyin içinde bulunduğu hizmete göre kendi nefsi adına yapmış olduğu derin muhasebeyi içeren mektubu.
 • 332
  Gösterim
  0
  0
  11:29
  Hizmet Harici Geçen Zamanlar Seni Üzüyor mu?
  Hizmet Harici Geçen Zamanlar Seni Üzüyor mu?
  Barla Lahikası sayfa 31'de Hulusi ağabeyin hizmetten ayrı geçen zamanlar hakkındaki üzüntüsünü dile getirdiği ve tebliğ noktasındaki gayretini gösteren bir mektup. Videomuz hakkındaki...
 • 320
  Gösterim
  0
  0
  8:13
  Meşguliyetini Azalt
  Meşguliyetini Azalt
  Barla Lahikası sayfa 31'de Hulusi ağabeyin neşredilen Sözler ile ilgili kendi penceresinden yetersiz muhatabiyetini ifade ettiği mektubun bize bakan yönleri... Videomuz hakkındaki düşüncelerini...
 • 289
  Gösterim
  0
  0
  9:59
  Hakikatı Talep Ediyor Musun?
  Hakikatı Talep Ediyor Musun?
  Barla Lahikası sayfa 32'de Hulusi ağabeyin hayatında geçirmiş olduğu hakikatı arama süreci ve bunun bize bakan yönlerini anlatan mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 328
  Gösterim
  0
  0
  6:23
  Semavat Ehlinin Gıpta Ettiği Ortamlar
  Semavat Ehlinin Gıpta Ettiği Ortamlar
  Barla lahikası sayfa 33'de Hulusi ağabeyin Ondokuzuncu Mektup hakkında ki istifadesi ve birilerine anlatma hususanda ki gayreti içeren mektubu ve bu mektupla ilgili atıflar. Videomuz hakkındaki...
 • 304
  Gösterim
  0
  0
  8:57
  Nur Yolunun 4 Temel Esası
  Nur Yolunun 4 Temel Esası
  Barla lahikası sayfa 33'de Hulusi ağabeyin 12'de Hulusi ağabeyin Mektubat adlı eserdeki Dördüncü Mektup'tan istifadesi ve Risale-i Nur'un yolunun 4 temel esasının anlatıldığı mektup... Videomuz...
 • 312
  Gösterim
  0
  0
  3:46
  Üstad'ı Hangi Makamda Sevmeliyiz
  Üstad'ı Hangi Makamda Sevmeliyiz
  Barla lahikası sayfa 33 mektup 13'de Hulusi ağabeyin Üstada olan muhabbetinin istikametini gösteren ve bize de çok önemli bir ölçü veren mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 307
  Gösterim
  0
  0
  5:11
  Bir Üstad Değil 130 Üstadımız Var
  Bir Üstad Değil 130 Üstadımız Var
  Barla lahikası sayfa 33 mektup 14'de Abdulmecid ağabeyin Üstad'dan maddi olarak ayrı kalmasına rağmen manevi rabıtasını ne şekilde devam ettiğini anlattığı mektubu. Videomuz hakkındaki...
 • 309
  Gösterim
  0
  0
  9:01
  Üstada Hediye Vermek İster misin?
  Üstada Hediye Vermek İster misin?
  Barla lahikası sayfa 33 mektup 15'de Hulusi ağabeyin Üstad'dan uzak kalmasına rağmen ona teselli veren iki nokta ve Üstadın kabul edeceği en güzel hediyeyi içeren mektup... Videomuz hakkındaki...
 • 353
  Gösterim
  0
  0
  5:36
  Otuzikinci Söz ve Tesiri
  Otuzikinci Söz ve Tesiri
  Barla lahikası sayfa 34 mektup 16'da Hulusi ağabeyin Otuzikinci Söz'den istifadesini anlatan mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle...
 • 327
  Gösterim
  0
  0
  6:24
  Gerçekten İstiyor musun?
  Gerçekten İstiyor musun?
  Barla lahikası sayfa 34 mektup 17'de Hulusi ağabeyin hizmet ve ibadetlerin temelini oluşturan niyet ile ilgi bir istifadesi ve bu mektubun bize bakan tarafı. Videomuz hakkındaki düşüncelerini...
 • 289
  Gösterim
  0
  0
  5:58
  Hizmet Etmiyorsun İstihdam Olunuyorsun
  Hizmet Etmiyorsun İstihdam Olunuyorsun
  Barla lahikası sayfa 34 mektup 18'de Hulusi ağabeyin hizmet etme gayreti ve bütün hayırlarda birinci adım olan niyetin önemi hakkındaki mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 318
  Gösterim
  0
  0
  12:22
  Ne İle İştigal Ettiğinin Farkında mısın?
  Ne İle İştigal Ettiğinin Farkında mısın?
  Barla Lahikası sayfa 35 mektup 19'da Hulusi ağabeyin hakikatlardan istifadesi ve yakalamış olduğu mana tabakaları ve mektubun bize bakan yönleri. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 268
  Gösterim
  0
  0
  4:10
  Önce İhtiyaç Hisset
  Önce İhtiyaç Hisset
  Barla lahikası sayfa 36 mektup 20 Hulusi ağabeyin dünya meşgalesinden sıyrılıp nurlu hakikatlara koşmasındaki iştiyak ve bu mektubun bizlere bakan yönleri. Videomuz hakkındaki düşüncelerini...
 • 276
  Gösterim
  0
  0
  20:12
  Sen Konuşmuyorsun Hakikatlar Konuşturuyor
  Sen Konuşmuyorsun Hakikatlar Konuşturuyor
  Barla lahikası sayfa 36 mektup 21'de Hulusi ağabeyin Mektubat 26. Mektup'tan istifadesi ve hakikatların insanlar üzerindeki tesirini anlattığı mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 297
  Gösterim
  0
  0
  4:00
  Anlamıyorlar Anlamayacaklar
  Anlamıyorlar Anlamayacaklar
  Barla lahikası sayfa 37 mektub 22'de Abdulmecid ağabeyin farklı kişi ve cemaatlerin risaleleri anlama ve istifadesini ifade ettiği mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 286
  Gösterim
  0
  0
  26:40
  Davandan Uzak Kalma
  Davandan Uzak Kalma
  Barla Lahikası, Sayfa 37'de Abdurrahman Ağabeyin hem amcası hem de Üstad'ı olan Bediüzzaman'dan ayrı kalması neticesinde geçirmiş olduğu sıkıntılı süreç ve Onuncu Söz ile kurtulan imanı....
 • 322
  Gösterim
  0
  0
  15:48
  Bir Asr-ı Saadet Müşahadesi 19. Mektup
  Bir Asr-ı Saadet Müşahadesi 19. Mektup
  Barla Lahikası, Sayfa 40'da Sabri ağabeyin Ondokuzuncu Mektup'dan İstifadesini ifade ettiği mektubu ve Üstad'ın Ondokuzuncu Mektubu yazarken ki vaziyeti ve bu risalenin neşredilme şekli....
 • 360
  Gösterim
  0
  0
  7:04
  Onuncu Söz Neden Mevcudattan Ağırdır?
  Onuncu Söz Neden Mevcudattan Ağırdır?
  Barla Lahikas,ı Sayfa 41- Mektup 26'da Sabri Ağabeyin nurlara olan iştiyakı ve Onuncu Söz hakkındaki müthiş tesbiti. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde...
 • 368
  Gösterim
  0
  0
  1:59
  Yirmidokuzuncu Söz ve Sabri Ağabey
  Yirmidokuzuncu Söz ve Sabri Ağabey
  Barla Lahikası, Sayfa 41 - Mektup 27'de Sabri Ağabeyin Yirmidokuzuncu Söz'den çıkarmış olduğu derin manalar ve azami istifadesini anlattığı mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 298
  Gösterim
  0
  0
  2:59
  Kur'an'ın Elmas Kılıncı Otuzuncu Söz
  Kur'an'ın Elmas Kılıncı Otuzuncu Söz
  Barla Lahikası, Sayfa 41 - Mektup 28'de Sabri Ağabeyin Otuzuncu Söz hakkındaki istifadesi ve Otuzuncu Söz'ün ehemniyetini anlattığı mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 294
  Gösterim
  0
  0
  2:29
  Bir Ömre Bedel Nurlu Günler
  Bir Ömre Bedel Nurlu Günler
  Barla Lahikası, Sayfa 42 - Mektup 29'da Sabri Ağabeyin Nurlardan istifade ettiği dönemlerde'ki hayatını geçmiş ömrü ile kıyasladığı ve nurlardan azami istifadesini zikrettiği mektubu. Videomuz...
 • 268
  Gösterim
  0
  0
  5:56
  Sözler Kime Ne Bahşeder?
  Sözler Kime Ne Bahşeder?
  Barla Lahikası, sayfa 42 - Mektup 30'da Ali Ağabeyin Sözler hakkındaki istifadesi ve o istifadenin satırlara dökülmüş hali. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde...
 • 334
  Gösterim
  0
  0
  13:38
  Bu Asrın Kaygan Zemini
  Bu Asrın Kaygan Zemini
  Barla Lahikası, Sayfa 42 - Mektup 31'de Sabri Ağabeyin Sözler'den istifadesi ve bu asrın hususiyetini tesbit etmiş olduğu mektubu ve bu mektubun bize bakan yönleri. Videomuz hakkındaki...
 • 298
  Gösterim
  0
  0
  11:24
  Cennet Risalesi ve Sabri Ağabeyin İstifadesi
  Cennet Risalesi ve Sabri Ağabeyin İstifadesi
  Barla Lahikası, Sayfa 43 - Mektup 32'de Sabri Ağabeyin Yirmisekizinci Söz'den etmiş olduğu istifade ve cennet risalesinin içeriği. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 291
  Gösterim
  0
  0
  2:36
  Siyah Dutun Bir Meyvesi
  Siyah Dutun Bir Meyvesi
  Barla Lahikası, Sayfa 43 - Mektup 33'de Sabri Ağabeyin Sözler'de geçen Siyah Dutun Bir Meyvesi adlı şiirden almış olduğu ifadeyi anlattığı mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 321
  Gösterim
  0
  0
  7:28
  Yirminci Mektub Hakkında Sabri Ağabey ve Üstad'ın Mukalemesi
  Yirminci Mektub Hakkında Sabri Ağabey ve Üstad'ın Mukalemesi
  Barla Lahikası, Sayfa 43 - Mektup 34'de Sabri Ağabeyin Mektubat'da geçen 20.Mektup hakkında istifadesi ve Üstad'ın Sabri ağabeye vermiş olduğu cevap. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 328
  Gösterim
  0
  0
  5:54
  Bismillah'a Başlamak ile Bismillah İle Başlamak Arasındaki Fark
  Bismillah'a Başlamak ile Bismillah İle Başlamak Arasındaki Fark
  Barla Lahikası, Sayfa 44 - Mektup 35'de Sabri Ağabeyin Birinci Söz'den istifadesi ve Birinci Söz'ün tevhid noktasındaki hususiyetini ifade eden mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 284
  Gösterim
  0
  0
  15:27
  Kur'an'ın İki Mucizesi ve Yirminci Söz
  Kur'an'ın İki Mucizesi ve Yirminci Söz
  Barla Lahikası, Sayfa 44 - Mektup 36'da Sabri Ağabeyin Yirminci Söz hakkındaki istifadesi ve Yirminci Söz'ün hususiyetleri hakkındaki mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 315
  Gösterim
  0
  0
  10:48
  Bast-ı Zaman ve Hizmetin Bereketi
  Bast-ı Zaman ve Hizmetin Bereketi
  Barla Lahikası Sayfa 45 - Mektup 37'de Sabri ağabeyin Ondokuzuncu Mektubu yazarken yaşamış olduğu bir haleti ve zamanın göreceliği ve hizmetin bereketinin izhar edildiği bir mektup. Videomuz...
 • 293
  Gösterim
  0
  0
  6:26
  Ehl-i İlmi Susturan Yirmialtıncı Mektup
  Ehl-i İlmi Susturan Yirmialtıncı Mektup
  Barla lahikası, Sayfa 45 - Mektup 38'de Sabri Ağabeyin Yirmialtıncı mektup hakkında mühim tesbitleri ve Yirmialtıncı mektubun analizi. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 301
  Gösterim
  0
  0
  3:25
  Altınla Yazılması Gereken Risaleler
  Altınla Yazılması Gereken Risaleler
  Barla Lahikası, Sayfa 46 - Mektup 39'da Şamlı Hafız Tevfik Ağabeyin altınla yazılması kıymetinde olan risalelerden istifade ettiği mektup. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 311
  Gösterim
  0
  0
  5:01
  Yirmiikinci Söz'deki Gizli Hazine
  Yirmiikinci Söz'deki Gizli Hazine
  Barla Lahikası, Sayfa 46 - Mektup 40'da Sabri Ağabeyin Yirmiikinci Sözden istifadesi ve üstadın Yirmiikinci Söz hakkındaki tespiti. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 307
  Gösterim
  0
  0
  2:26
  Hakkı Ağabeyin Nurlardan İstifadesi
  Hakkı Ağabeyin Nurlardan İstifadesi
  Barla Lahikası, Sayfa 46 - Mektup' 41de eline geçen nurlu hakikatlardan almış olduğu istifadeyi anlatan mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle...
 • 301
  Gösterim
  0
  0
  2:24
  Hikmeti Görmek En Büyük Hayırdır
  Hikmeti Görmek En Büyük Hayırdır
  Barla Lahikası Sayfa, 46 - Mektup 42'de Hakkı Ağabeyin nurlardan istifadesi ve kainatta var olan hikmeti görmenin önemini anlatan mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 298
  Gösterim
  0
  0
  5:46
  Yirmibeşinci Söz'deki Tesir
  Yirmibeşinci Söz'deki Tesir
  Barla Lahikası, Sayfa 47 - Mektup 43'de Hafız Ali Ağabeyin telif edilen Yirmibeşinci Söz hakkındaki istifadesi ve çok önemli tesbitlerini anlatan mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini...
 • 310
  Gösterim
  0
  0
  1:21
  Yirmiikinci Söz Deryası
  Yirmiikinci Söz Deryası
  Barla Lahikası, Sayfa 47 - Mektup 44'de Sabri Ağabeyin Yirmiikinci Söz hakkındaki beyanını içeren mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle...
 • 315
  Gösterim
  0
  0
  3:04
  Otuzüçüncü Söz'deki Hazine
  Otuzüçüncü Söz'deki Hazine
  Barla Lahikası sayfa 47- mektup - 45 Seyyid Şefik ağabeyin Otuzüçüncü Söz hakkındaki istifadesi Otuzüçüncü sözün önemi ve içindeki gizli hazineyi anlatan mektubudur. Videomuz hakkındaki...
 • 277
  Gösterim
  0
  0
  5:22
  İ'cazı Kur'anın Tesiri
  İ'cazı Kur'anın Tesiri
  Barla Lahikası, sayfa 48 - mektup 46 'da Hafız Zühtü Ağabeyin otuzüçüncü sözden istifadesi anlattığı mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle...
 • 322
  Gösterim
  0
  0
  6:17
  Kelamlar Bana Ait Değil
  Kelamlar Bana Ait Değil
  Barla Lahikası, sayfa 48 - mektup 47 'deki Sabri Ağabeyin yazıların Lahika mektuplarında derecelendirmesine vermiş olduğu cevap ve mahcubiyet ve bu hallerin bize bakan yönleri. Videomuz...
 • 319
  Gösterim
  0
  0
  11:34
  Biz Bu Dünya İçin Arkadaşlık Yapmıyoruz
  Biz Bu Dünya İçin Arkadaşlık Yapmıyoruz
  Barla Lahikası, sayfa 48 - mektup 48'de Hulusi Ağabeyin Risale-i Nur ile açılmış hakikat yolunun kolaylığı ve Hulusi Ağabeyin müthiş tespitleri.
 • 331
  Gösterim
  0
  0
  4:40
  Tevhid Anahtarı Hükmündeki Sözler
  Tevhid Anahtarı Hükmündeki Sözler
  Barla Lahikası, sayfa 50 - mektup 49' da Sabri Ağabeyin yirmibir ve yirmiikinci sözler hakkındaki istifadesinin anlattıgı mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 296
  Gösterim
  0
  0
  2:08
  Sözleri İnsaf İle Oku!
  Sözleri İnsaf İle Oku!
  Barla Lahikası sayfa 51 mektup 50 de' Hüsrev ağabeyin sözleri insaf ile okuyunca hasıl olan neticeler istifade ettiği mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 286
  Gösterim
  0
  0
  1:58
  Nurları Nasıl Okumalı?
  Nurları Nasıl Okumalı?
  Barla Lahikası, Sayfa 51 - mektup 51'de Refet Ağabeyin Risale-i nurları okuma noktası tavsiye etmiş olduğu hususiyetlerin yer aldığı mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 313
  Gösterim
  0
  0
  2:11
  Şecere-i Tuba Meyveleri
  Şecere-i Tuba Meyveleri
  Barla Lahikası, Sayfa 51 - Mektup 52'de Sabri Ağabeyin istifade etmiş olduğu eserler hakkındaki benzetmesi ve üstada duasını içeren mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 271
  Gösterim
  0
  0
  8:36
  Kuranı Hizmetten Zevk Almak
  Kuranı Hizmetten Zevk Almak
  Barla Lahikası, Sayfa 52 - Mektup 53' de Hulusi Ağabeyin Üstada yazmış olduğu mektubunda hizmete olan iştiyakını ifade eden mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 270
  Gösterim
  0
  0
  7:26
  Hizmet Eden Kabiliyet Değil Samimiyet
  Hizmet Eden Kabiliyet Değil Samimiyet
  Barla Lahikas,ı Sayfa 54 - Mektup 54'de okuma yazması olmayan Bekir Ağabeyin hizmet ile ilgili ali hissiyatlarını ifaede ettiği mektubu ve bu mektubun bize bakan yönleri. Videomuz hakkındaki...
 • 289
  Gösterim
  0
  0
  10:42
  Furkan-ı Hakimin Elmas Madeninde Onuncu Söz
  Furkan-ı Hakimin Elmas Madeninde Onuncu Söz
  Barla Lahikası, sayfa 55 - mektup 55' de Sabri Ağabeyin onunucu söz hakkındaki istifadesini anlattığı mektubudur. Furkan-ı Hakimin Elmas. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 270
  Gösterim
  0
  0
  1:35
  Sözler'İ Kavramanın zorluğu
  Sözler'İ Kavramanın zorluğu
  Barla Lahikası, sayfa 56 - mektup 56'da Hüsrev Ağabeyin Sözler'i anlama ve kavramanın zorluğunu ifade ettiği ve bu âlî eserlere muhatap olduğu için şükrünü beyan ettiği mektubudur. Videomuz...
 • 311
  Gösterim
  0
  0
  2:15
  Hakkını Ödeyemeyiz
  Hakkını Ödeyemeyiz
  Barla Lahikası Sayfa 56 - Mektup 57'de Hüsrev Ağabeyin risale-i nurlardan azami istifadesini dile getirdiği şükür dolu mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 285
  Gösterim
  0
  0
  2:14
  Nur Bahçesinin Nurlu Meyveleri
  Nur Bahçesinin Nurlu Meyveleri
  Barla Lahikası Sayfa 56 - Mektup 58'de Hafız zühdü Ağabeyin 19.mektup'dan istifadesini anlatmış olduğu mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle...
 • 276
  Gösterim
  0
  0
  3:57
  Felsefenin Apoletlerini Söken Eser
  Felsefenin Apoletlerini Söken Eser
  Barla Lahikası, Sayfa 57 - Mektup 59'da Zekai Ağabeyin Miraç risalesinden istifadesini veciz bir şekilde ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 300
  Gösterim
  0
  0
  1:45
  Namaza Dair Risaleler?
  Namaza Dair Risaleler?
  Barla Lahikası, Sayfa 58 - Mektup 60' da Zekai Ağabeyin risale-i nurlarda namaza dair olan dördüncü, dokuzuncu ve yirmibirinci sözlerden istifadesini anlattığı mektubudur. Videomuz hakkındaki...
 • 302
  Gösterim
  0
  0
  3:21
  Nur Risalelerinin Tesiri
  Nur Risalelerinin Tesiri
  Barla Lahikası, Sayfa 58 - Mektup 61'de Doktor Yusuf Ağabeyin risalelerden almış olduğu hissiyatı ve hayatına olan etkisini ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 365
  Gösterim
  0
  0
  3:56
  İntibaha Gelen Doktor
  İntibaha Gelen Doktor
  Barla Lahikası, Sayfa 58 - Mektup 62'de Doktor Yusuf Kemal Ağabeyin nurlardan almış olduğu hissiyatı ve o hissiyatı ile değişen fikir dünyasını ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki...
 • 302
  Gösterim
  0
  0
  38:39
  Hulusi Ağabey Ve Büyük Hakikatlar
  Hulusi Ağabey Ve Büyük Hakikatlar
  Barla Lahikası, Sayfa 59 - Mektup 63'de Hulusi Ağabeyin 28.mektubtan istifadesi ve yapmış olduğu müthiş tesbitleri içeren mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 270
  Gösterim
  0
  0
  3:42
  Süleyman Ağabeyin Büyük Kerameti
  Süleyman Ağabeyin Büyük Kerameti
  Barla Lahikası, Sayfa 63 - Mektup 64'de Süleyman Ağabeyin nurların neşrinin ilk zamanlarında söylemiş olduğu kerametvari sözleri ve zamanla tahakkuk etmiş bir hakikatı ifade eden mektubu....
 • 277
  Gösterim
  0
  0
  5:32
  Arpa Ambarları İçinde Açlıktan Ölen Tavuklar Gibi Olmamalı
  Arpa Ambarları İçinde Açlıktan Ölen Tavuklar Gibi Olmamalı
  Barla Lahikası, Sayfa 64 - Mektup 65'de Re'fet Ağabeyin yirmibeşinci sözden almış olduğu istifade ve müthiş tesbitleri içeren mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 287
  Gösterim
  0
  0
  2:23
  Aradığımı "Sözler"de Buldum
  Aradığımı "Sözler"de Buldum
  Barla Lahikası, Sayfa 65 - Mektup 66'de Asım Ağabeyin neşredilen eserler hakkında istifadesini anlattığı mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde...
 • 283
  Gösterim
  0
  0
  2:39
  Bediüzzaman'ın Dilinden Lahika Mektuplarının önemi
  Bediüzzaman'ın Dilinden Lahika Mektuplarının önemi
  Barla Lahikası, Sayfa 65 - Mektup 67'de Üstadınyirmi yedinci mektup olan Lahika mektuplarının önemini anlattığı mektubu Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde...
 • 270
  Gösterim
  0
  0
  38:38
  Kendi Hastalığını Teshşis Et
  Kendi Hastalığını Teshşis Et
  Barla Lahikası, Sayfa 66 - Mektup 68'de Üstadın Üstadın Doktor Yusuf Kemal ağabey hitaben yazdığı ve içinde her nur talebesi nur talabesi için büyük hakikatlar gizli olan mektubu. Videomuz...
 • 289
  Gösterim
  0
  0
  8:24
  En Kestirme Yol
  En Kestirme Yol
  Barla Lahikası, Sayfa 97 - Mektup 69'de Sabri Ağabeyin Risale-i Nur hakikatlarına olan derece-i iştiyakı ve istifadesi anlatan mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 294
  Gösterim
  0
  0
  7:16
  Ramazan Risalesi Ve Sabri Ağabeyin kerameti
  Ramazan Risalesi Ve Sabri Ağabeyin kerameti
  Barla Lahikası, Sayfa 69 - Mektup 70'de Sabri Ağabeyin Ramazan Risalesinin neşri ile ilgili kerametinin gözüktüğü mektubudur.
 • 324
  Gösterim
  0
  0
  9:37
  Zerreden Kainata Tevhid Dersi
  Zerreden Kainata Tevhid Dersi
  Barla Lahikası, Sayfa 70 - Mektup 71'de Zekai Ağbeyin otuzüçüncü sözden istifadesi ve bu sözün iman noktasındaki önemini ifade eden mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 290
  Gösterim
  0
  0
  5:55
  Kalplere Teselli Nurları
  Kalplere Teselli Nurları
  Barla Lahikası, Sayfa 70 - Mektup 72'de Zekai Ağabeyin Sözler'den ve hususan 17.Söz'den almış olduğu istifadeyi ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 321
  Gösterim
  0
  0
  16:21
  Asr-ı Saadetin Aynası Risale-i Ahmediye
  Asr-ı Saadetin Aynası Risale-i Ahmediye
  Zekai Ağabeyin 19.mektup'dan istifadesini anlatmış olduğu mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle paylaşabilir, videomuzun daha çok kişiye...
 • 315
  Gösterim
  0
  0
  1:18
  Lahika Mektupları Neden Önemlidir? - Hasan Yenidere | Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster #1
  Lahika Mektupları Neden Önemlidir? - Hasan Yenidere | Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster #1
  Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster serisinin ilk videosunda lahika mektuplarının neden önemli olduğunu, bir Nur talebesi lahika mektuplarını okumaz ya da içerisindeki düsturlara riayet etmezse...
 • 326
  Gösterim
  0
  0
  0:56
  Düsturlar Neden Önemlidir? - Hasan Yenidere | Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster #2
  Düsturlar Neden Önemlidir? - Hasan Yenidere | Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster #2
  Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster serisinin ikinci videosunda lahikalardaki düsturların neden önemli olduğunu, bir Nur talebesi bu düsturlara riayet etmezse nelerle karşılaşabileceğini işledik...
 • 337
  Gösterim
  0
  0
  3:14
  İstiğna Düsturu Neden Önemlidir? - Hasan Yenidere | Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster #3
  İstiğna Düsturu Neden Önemlidir? - Hasan Yenidere | Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster #3
  Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster serisinin üçüncü videosunda Risale-i Nurlardaki istiğna düsturunun neden önemli olduğunu, bir Nur talebesi bu düsturlara riayet etmezse nelerle karşılaşabileceğini...
 • 146
  Gösterim
  0
  0
  4:40
  Küçük Sözler
  Küçük Sözler
  Zekai Ağabeyin Sözler'den ilk sekiz sözden almış olduğu, istifadeyi ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle paylaşabilir, videomuzun...
 • 124
  Gösterim
  0
  0
  9:43
  İnsanlığımızı İhtar Eden 23.Söz
  İnsanlığımızı İhtar Eden 23.Söz
  Barla Lahikası Sayfa 72 - Mektup 75'de Ahmet Zekai ağabeyin 23. Sözden almış olduğu istifadeyi ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde...
 • 128
  Gösterim
  0
  0
  4:31
  Nur Deryasının Feyizli Risaleleri
  Nur Deryasının Feyizli Risaleleri
  Barla Lahikası Sayfa 73 - Mektup 76'da Hüsrev Ağabeyin Risale-i Nur 'dan istifadesini ifade ettiği ve Üstad'a duasının yer aldığı mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 147
  Gösterim
  0
  0
  2:48
  Altıncı Mektup Ve Hüsrev Ağabeyin İstifadesi
  Altıncı Mektup Ve Hüsrev Ağabeyin İstifadesi
  Barla Lahikası Sayfa 73 - Mektup 77'de Hüsrev ağabeyin Sözler'den ve Altıncı Mektup'tan almış olduğu istifade ve hüzün halini ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 137
  Gösterim
  0
  0
  2:28
  Ramazan Meyvesi Ramazan Risalesi
  Ramazan Meyvesi Ramazan Risalesi
  Barla Lahikası Sayfa 74 - Mektup 78'da Zekai ağabeyin Ramazan Risalesinden istifadesi ve Sözler hakkındaki, temennisini ifade eden mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 133
  Gösterim
  0
  0
  5:41
  Nur Hakikatları Engel Tanımaz
  Nur Hakikatları Engel Tanımaz
  Barla Lahikası Sayfa 74, Mektup 79'da Hüsrev Ağabeyin Üstada duası ve neşredilen Nur hakikatları hakkında istifadesini anlattığı Mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 149
  Gösterim
  0
  0
  6:13
  Cismen Uzak Olsa Da Ruhen Yakın Olmak
  Cismen Uzak Olsa Da Ruhen Yakın Olmak
  Barla Lahikas,ı Sayfa 75 - Mektup 80'da Hüsrev Ağabeyin Bekir Ağa vasıtası ile Üstada aldığı mektub ile duyduğu sevinci ifade eden mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 146
  Gösterim
  0
  0
  2:43
  Her Risale Ayrı Bir Gıda
  Her Risale Ayrı Bir Gıda
  Barla Lahikas,ı Sayfa 76 - Mektup 81'de Ahmed Zekai ağabeyin hakaik-ı Kuran'an'dan ve hususan otuzikinci Söz'den Almış olduğu istifadeyi ifade eden mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini...
 • 145
  Gösterim
  0
  0
  7:50
  Hakikat Tokmakları
  Hakikat Tokmakları
  Barla Lahikas,ı Sayfa 76 - Mektup 82'de Hüsrev ağabeyin 29. Mektup ve sair hakaik-ı Kur'aniyeden istifadesini ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 152
  Gösterim
  0
  0
  10:13
  Kur’an’ın Mas’kesi
  Kur’an’ın Mas’kesi
  Barla Lahikası Sayfa 77 - Mektup 83'de Bir nur talebesinin Risale-i Nurlar'dan azami istifadesi ifade eden mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde...
 • 134
  Gösterim
  0
  0
  5:06
  Manevi İplere Bağlanmak
  Manevi İplere Bağlanmak
  Barla Lahikası Sayfa 79 - Mektup 84'de Hüsrev ağabeyin Yirmiyedinci Mektup olan Lahika mektuplarını okurken hissetmiş olduğu manayı ifade ettiği Mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini...
 • 153
  Gösterim
  0
  0
  4:11
  Mücevherat Hazinesi
  Mücevherat Hazinesi
  Barla Lahikası Sayfa 80 - Mektup 85'de Sabri ağabeyin Yirmisekizinci meselesi ve sair hakaik-i Kur'aniyeden istifadesini ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 170
  Gösterim
  0
  0
  2:42
  İşaret Tabancaları
  İşaret Tabancaları
  Barla Lahikası Sayfa 80 - Mektup 86'de Sabri ağabeyin Yirmiyedinci Mektup olan Lahika mektupları hakkındaki istifade ve tesbitleri anlattığı mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 166
  Gösterim
  0
  0
  4:15
  Yirmidokuzuncu Mektup Ve Muhtevası
  Yirmidokuzuncu Mektup Ve Muhtevası
  Barla Lahikası Sayfa 81 - Mektup 87'de Sabri ağabeyin Yirmidokuzuncu Mektub hakkındaki istifadesi ve bu risalenin önemini ifade eden mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 156
  Gösterim
  0
  0
  7:52
  Gücenmeye Hakkımız Yok
  Gücenmeye Hakkımız Yok
  Barla Lahikası Sayfa 82 - Mektup 88'de Sabri ağabeyin Yirmidokuzuncu Mektub ve muhtevasından istifadesini anlattığı ve Hulusi Ağabey hakkında senakârane ifadelerinin yer aldığı mektubudur....
 • 141
  Gösterim
  0
  0
  17:15
  Mir'at-ı Üstaddan Kur'an Görünür Daim
  Mir'at-ı Üstaddan Kur'an Görünür Daim
  Barla Lahikası Sayfa 83 - Mektup 89'da Hulusi ağabeyin Yirmisekiz ve Yirmidokuzuncu Mektupların kısımlarından almış olduğu istifadeyi ifade ettiği ve çok güzel tespitlerin bulunduğu mektubudur....
 • 152
  Gösterim
  0
  0
  7:04
  Asım Ağabeyden Şiir Tadında
  Asım Ağabeyden Şiir Tadında
  Barla Lahikası Sayfa 86 - Mektup 90'da İstikamet Şehidi Asım ağabeyin neşredilen hakaik-i imaniye eserleri hakkındaki hissiyatını ifade ettiği manzum şiiri. Videomuz hakkındaki düşüncelerini...
 • 127
  Gösterim
  0
  0
  7:27
  Manevi Susuzluğunu Hissetmek
  Manevi Susuzluğunu Hissetmek
  Barla Lahikası Sayfa 87 - Mektup 91'de Hulusi Ağabeyin Yirmisekizinci Mektubun Beşinci ve Altıncı Mes'elelerinden almış olduğu istifadeyi ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki...
 • 136
  Gösterim
  0
  0
  21:19
  Nurlara Erişemeseydik Ne Olurdu?
  Nurlara Erişemeseydik Ne Olurdu?
  Barla Lahikası Sayfa 88 - Mektup 92'de Hulusi Ağabeyin Yirmisekizinci Mektup ve neşredilen Risale-i nur eserlerinden almış olduğu istifadeyi ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki...
 • 161
  Gösterim
  0
  0
  6:07
  Nur Talebelerinin Vasıfları
  Nur Talebelerinin Vasıfları
  Barla Lahikası Sayfa 90 - Mektup 93'de Sabri Ağabeyin Nur Talebelerinde gördüğü önemli vasıfları ifade ettiği ve bizde de olması gereken vasıfları ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki...
 • 146
  Gösterim
  0
  0
  3:16
  Envâr-ı Kur'aniye Gökteki Yıldızlara Benzer
  Envâr-ı Kur'aniye Gökteki Yıldızlara Benzer
  Barla Lahikası, Sayfa 90, Mektup 94'de Refet Ağabeyin neşredilen Sözler hakkındaki istifadesini ve Kur'an nurlarını okurken yaşadığı hissiyatını ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki...
 • 152
  Gösterim
  0
  0
  4:27
  Üstadın Dua Yumruğu
  Üstadın Dua Yumruğu
  Barla Lahikası, Sayfa 91, Mektup 95'de Mesut Ağabeyin neşredilen nur mecmualarından istifadesini ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde...
 • 152
  Gösterim
  0
  0
  18:30
  Kur'an Denizinin Gizli Defineleri
  Kur'an Denizinin Gizli Defineleri
  Barla Lahikası, Sayfa 92, Mektup 96'da Hüsrev Ağabeyin Yirmiyedinci ve Yirmidokuzuncu mektuplardan almış olduğu istifadesini ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 147
  Gösterim
  0
  0
  4:48
  Kur'an-ı Hakîm'in Sonsuz Hazineleri
  Kur'an-ı Hakîm'in Sonsuz Hazineleri
  Barla Lahikası 95, Mektup 97'de Refet Ağabeyin Yirmidokuzuncu Mektub'un Sekizinci kısmının Remz bölümünden almış olduğu istifadeyi ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 139
  Gösterim
  0
  0
  1:51
  Kara Kalpleri Nurlandıran Eserler
  Kara Kalpleri Nurlandıran Eserler
  Barla Lahikası, Sayfa 96, Mektup 98'de Rüşdü ağabeyin 29.Mektubun kısımlarından etmiş olduğu istifadeyi ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 166
  Gösterim
  0
  0
  1:27
  İ'caz-ı Kur'aniyenin Sırları
  İ'caz-ı Kur'aniyenin Sırları
  Barla Lahikası, Sayfa 97, Mektup 99'da Lütfü ağabeyin 29.Mektup Sekizinci Kısımda Kuran’ın harflerinin tevafukâtı ile ortaya çıkan mucizeliğin anlatıldığı yerden etmiş oluğu istifadeyi anlattığı...
 • 171
  Gösterim
  0
  0
  10:18
  Hakikat ve Marifet Defineleri
  Hakikat ve Marifet Defineleri
  İstikamet şehidi Asım ağabey'in Kur'an-ı Kerim'in nurlu hakikatleri olan Risale-i Nur'dan istifade ettiği hakikatleri ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 145
  Gösterim
  0
  0
  11:48
  Hakikat Mısralarda
  Hakikat Mısralarda
  Barla Lahikası, Sayfa 99, Mektup 101'de Ahmed Galip Ağabeyin Sözler'den almış olduğu istifadenin mısralara dökülmüş hali. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde...
 • 174
  Gösterim
  0
  0
  1:36
  Marifet Deryası
  Marifet Deryası
  Barla Lahikası, Sayfa 103, Mektup 102'de Murad Ağabeyin umum Kur'an nurlarından almış olduğu istifadeyi ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 156
  Gösterim
  0
  0
  2:52
  Mukaddes Vazife
  Mukaddes Vazife
  Barla Lahikası, Sayfa 103, Mektup 103'te Sabri Ağabeyin Risale-i Nur'dan almış olduğu istifadeyi ve hizmet-i imaniye ye vermiş olduğu değeri ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki...
 • 157
  Gösterim
  0
  0
  3:28
  Kur'an Yolunun İyiliği
  Kur'an Yolunun İyiliği
  Barla Lahikası, Sayfa 104, Mektup 104'te Ahmet Hüsrev Altınbaşak ağabeyin neşredilen Risale-i Nur lardan almış olduğu istifadeyle Kur'an hizmetinin şahsına kattığı iyilikleri ifade ettiği...
 • 145
  Gösterim
  0
  0
  1:39
  Dinsizleri İskat Eden Eser
  Dinsizleri İskat Eden Eser
  Barla Lahikası sayfa 104, Mektup 105'te Küçük Zühtü Ağabey'in Yirmidokuzuncu Mektup'un Yedinci kısmından almış olduğu istifadeyi ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 161
  Gösterim
  0
  0
  9:24
  Eczane-i Kur'an
  Eczane-i Kur'an
  Barla Lahikası sayfa 104, Mektup 106 'da Sabri ağabeyin Yirmidokuzuncu Mektubun Sekizinci kısmından almış olduğu istifadeyi ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 179
  Gösterim
  0
  0
  7:23
  Hakikat-ı Tarikat Dersi
  Hakikat-ı Tarikat Dersi
  Barla Lahikası Sayfa 106, Mektup 108'de Ahmet Hüsrev Altınbaşak abinin hakikat-ı tarikatın ders verildiği Telvihat-ı Tis'a Risalesi hakkındaki muazzam tespitleri.